SERVIRE Sp. z o.o. z promesą w ramach Programu ASOS

Z radością informujemy, że SERVIRE Sp. z o.o. odebrało promesę Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację projektu Senior dla Seniora.

Od kwietnia do grudnia 2019 r. w ramach projektu działać będzie 5 senioralnych grup samopomocowych na terenie Archidiecezji Częstochowskiej, po ok. 10 osób każda. Celem działalności grup będzie przede wszystkim poprawa jakości życia seniorów, będących uczestnikami projektu. Seniorzy od poniedziałku do piątku spotykać się będą na codziennym obiedzie. Ponadto zadaniem każdej z grup będzie odnalezienie w lokalnej społeczności po ok. 2 seniorów, którzy ze względu na gorszy stan zdrowia są niemobilni i czują się osamotnieni i odwiedzanie ich przez okres realizacji projektu przez innych seniorów-wolontariuszy. Ponadto w ramach projektu zorganizowane zostaną trzy zjazdy seniorów, aby rozszerzać dostępność do usług turystycznych oraz rekreacyjnych.