Liczne sposoby na aktywizację senioralnej społeczności

Uczestnicy tegorocznej edycji projektu „Senior dla Seniora” wyjątkowo ochoczo zaangażowali się zarówno w organizację, jaki i uczestnictwo, w senioralnych aktywności kulturalnych. Tegoroczna edycja obfitowała we wspólne wyjścia na spektakle teatralne oraz do kina, które okazały się być dla naszych uczestników, najbardziej pożądaną formą aktywności społecznej. Być może dlatego, że zawsze wiązały się z tym, co dla osób starszych ma najistotniejsze znaczenie, czyli ze spotkaniem. Aktywności kulturalne miały również na celu integrację z Senioralnymi Grupami Samopomocowymi osób starszych ze środowisk wiejskich. Uczestnicy grup zapraszali do udziału we wspólnych wyjściach seniorów spoza swojego grona tak, aby mieć okazję do zaciekawienia ich pomysłem swojej działalności oraz integracji wewnątrzpokoleniowej. Dzięki projektowi, uczestnicy SGS-ów mogli zaproponować coś seniorom, którzy mają utrudniony dostęp do oferty kulturalnej.

Seniorzy w mniejszych i większych grupach wzięli udział w retransmisji koncertu Andre Rieu w Kinie studyjnym OKF Iluzja w Częstochowie, spektaklach teatralnych: „Kolacja dla głupca” i „Przesyłka z zaświatów” w Filharmonii Częstochowskiej z udziałem rozpoznawalnych i cenionych aktorów polskiej sceny teatralnej oraz w seansie filmu pt. „Opiekun”. Zwieńczeniem aktywności senioralnych było świąteczne spotkanie opłatkowe dla osób starszych.

Wszystkie działania zostały dofinansowane ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025. Edycja 2023.