Rozeznanie rynku dot. kosztów przygotowania i dowozu posiłków

Servire Sp. z o.o. prosi o wycenę usługi obejmującej:

  • przygotowanie i dowóz łącznie 4000 posiłków jednodaniowych obiadowych dla seniorów w okresie od 17-05-2023 do 31-12-2023 do 4 punktów odbioru na terenie Częstochowy wg harmonogramu spotkań przedstawionego na początku każdego kolejnego miesiąca;
  • spotkania, na które dostarczane będą posiłki, odbywać się będą w dni robocze pomiędzy poniedziałkiem a piątkiem, łącznie przez 100 dni roboczych w okresie od 17-05-2023 do 31-12-2023;
  • spotkania będą się odbywać w podziale na 2 części: 50 spotkań dla grup A i B (w przybliżeniu 40 osób łącznie w 2 punktach) we wtorki i czwartki oraz 50 spotkań dla grup C i D w środy i w piątki (w przybliżeniu kolejne 40 osób łącznie w 2 punktach);
  • dostarczanie posiłków w w/w wymiarze w godzinach między 12.00-13.00 do wyznaczonych punktów

w przeliczeniu na koszt jednego ciepłego posiłku jednodaniowego obiadowego.

Wycenę na poniższym formularzu prosimy składać w siedzibie SERVIRE Sp. z o.o. przy Staszica 14 w Częstochowie w terminie do 12.05.2023 do godz. 15.00.

Pobierz formularz: Rozeznanie rynku 1.2023