Senior dla Seniora – edycja 2023

Drodzy Seniorzy,
Rusza kolejna edycja wspólnego projektu dedykowanego osobom w wieku 60+. „Senior dla Seniora” to projekt zakładający funkcjonowanie sieci Senioralnych Grup Samopomocowych, w których osoby w wieku 60+ tworzą wspólnoty aktywnie spędzające czas wolny oraz wspierające siebie nawzajem wewnątrz grupy pokoleniowej. Seniorzy mobilni otaczają wsparciem wolontariackim osoby starsze mniej samodzielne zamieszkałe w ich najbliższym sąsiedztwie. Senioralne grupy samopomocowe działają w swoich lokalnych społecznościach – dzielnicach Częstochowy. Uczestnictwo w SGS-ach, oparte jest o aktywizację w dwóch formach – udział, przy okazji wspólnego posiłku, w systematycznych spotkaniach aktywizacyjnych swoich grup oraz prowadzenie działalności wolontariackiej na rzecz osób starszych mniej samodzielnych.

Systematyczne spotkania oraz wspólnie podejmowane działania wolontariackie, wzbogacone zostaną o uczestnictwo w organizowanych dla seniorów aktywnościach rekreacyjno-kulturalnych (m.in. wycieczkach, wyjściach do kina, teatru, filharmonii, kawiarni, muzeów, prelekcjach itp.). W senioralnych aktywnościach kulturalno-rekreacyjnych uczestniczyć będą seniorzy z grup oraz spoza grup. Zadaniem seniorów z SGS-ów będzie znalezienie, zaproszenie i włączenie w aktywności rekreacyjno-kulturalne osoby starsze z terenów gmin wiejskich oraz wiejsko-miejskich tak, aby niwelować różnice w dostępności do oferty kulturalnej seniorów z terenów oddalonych od miasta oraz integrować środowiska senioralne miejskie i pozamiejskie.
Zapraszamy!

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa – edycja 2023

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+”
na lata 2021–2025”. Edycja 2023.