Senioralne Grupy Samopomocowe – solidarność wewnątrzpokoleniowa

W tegorocznej edycji uruchomiliśmy 4 Senioralne Grupy Samopomocowe, które na przestrzeni realizacji projektu „Senior dla Seniora” odbędą 50 spotkań każda. Łącznie uczestnikami grup jest 80 osób w wieku 60 + z terenu miasta Częstochowy. Każda grupa spotka się przy okazji ciepłego posiłku obiadowego, który dowożony jest do wszystkich czterech lokalizacji dla uczestników grup. Podczas spotkań seniorzy aktywizują się poprzez zajęcia usprawniające sferę poznawczo-intelektualną, ćwiczenia rekreacyjne i sportowe dostosowane do potrzeb ich wieku oraz integrację.
Najcenniejsze jest to, że możemy się spotkać i porozmawiać – mówi Pani Danusia, uczestniczka grupy III – To nas mobilizuje do wyjścia z domu i czujemy, że nie jesteśmy samotni w swojej starości.

Każda z grup ma swojego animatora, który wspiera ją w funkcjonowaniu, opracowuje harmonogramy spotkań oraz przygotowuje lub prowadzi aktywności, które są najchętniej przez seniorów uczęszczane.

Istotnym pionem działalności jest systematyczne objęcie działaniami wolontariackimi osób starszych o ograniczonej mobilności, którzy ze względu na bariery funkcjonalne lub zdrowotne nie mogą samodzielnie opuścić swoich mieszkań. Sprawni i aktywni uczestnicy grup odwiedzają mniej samodzielnych seniorów ze swoich lokalnych społeczności, zanoszą obiad, prowadzą proste czynności aktywizacyjne.
To niesamowite, że jeszcze możemy komuś pomóc, zrobić coś dobrego dla naszych sąsiadów. Cieszy nas to, że możemy być solidarni, dzięki temu, że ktoś wymyślił taki projekt – mówi Pani Grażyna.

To już kolejna edycja projektu „Senior dla Seniora” realizowana z dofinansowaniem Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej. Każda edycja nieco różniła się w katalogu aktywności, które oferowaliśmy osobom starszym, jednak trzon projektu pozostał ten sam – pomysł, aby Senior był dla drugiego Seniora wsparciem, pomocą, kanałem łączności z lokalną społecznością. Projekt od początku opierał się na wzajemnych korzyściach, które czerpią od siebie nawzajem nasi uczestnicy – sprawniejsi aktywizują się poprzez zaangażowanie w wolontariat, potrzebujący wsparcia zyskują kontakt z rówieśnikami i wydarzeniami projektowymi poprzez odwiedzających ich seniorów.

Wszystkie działania zostały dofinansowane ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025. Edycja 2023.