Deklaracja dostępności

W ramach dostępu alternatywnego Servire Sp. z o.o. zapewnia pomoc organizacyjną umożliwiającą obsługę dla osób ze szczególnymi potrzebami.

 
 

Osobą kontaktową jest Paulina Gradek
 
e-mail: servire@servire.pl
 
tel. 501 730 038.

 
 

Na wniosek zainteresowanej osoby zapewniamy tłumacza języka migowego, osobę wspierającą w poruszaniu, spotkanie w budynku wolnym od barier poziomych i pionowych lub rozłożenie podjazdów w budynku, które te bariery posiadają. Osobom korzystającym z psa asystującego zapewnia się wstęp do placówek.

 
 

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych – zapewnia informacje w tekście łatwym do czytania. Dostępne skróty klawiaturowe: „CTRL +” – zwiększenie czcionki na stronie.