Deklaracja dostępności

W ramach dostępu alternatywnego Servire Sp. z o.o. zapewnia pomoc organizacyjną umożliwiającą obsługę dla osób ze szczególnymi potrzebami.

Osobą kontaktową jest Paulina Gradek

e-mail: servire@servire.pl

tel. 501 730 038.

 

Na wniosek zainteresowanej osoby zapewniamy tłumacza języka migowego, osobę wspierającą w poruszaniu, spotkanie w budynku wolnym od barier poziomych i pionowych lub rozłożenie podjazdów w budynku, które te bariery posiadają. Osobom korzystającym z psa asystującego zapewnia się wstęp do placówek.