Deklaracja dostępności

Servire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej www.servire.pl

Data publikacji strony internetowej: 2018-10-01.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024-03-28.

 

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o  dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Servire zapewnia przy użyciu narzędzi oferowanych przez rozszerzenia do stron internetowych funkcje: powiększ czcionkę, pomniejsz czcionkę, skala szarości, wysoki kontrast, negatyw, podświetlenie tła, podkreśl linki, czytelna czcionka, reset.

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Jeżeli potrzebujesz dostępu do treści, które nie są dostosowane do twoich szczególnych potrzeb skontaktuj się z nami i wskaż dokładnie, których z nich potrzebujesz i jak powinniśmy je dostosować.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Na tej stronie internetowej są problemy, które wynikają z niespełnienia wymogów dostępności cyfrowej? Zgłoś to do Servire, e-mailowo —sevire@servire.pl lub telefonicznie — 501 730 038.

W zgłoszeniu podaj:

 • swoje imię i nazwisko;
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail);
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść;
 • opis, na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla Ciebie najwygodniejszy.

 

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Na Twoje zgłoszenie odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania.

Jeżeli ten termin będzie dla nas zbyt krótki, poinformujemy Cię o tym. W tej informacji podamy nowy termin, do którego poprawimy zgłoszone przez Ciebie błędy lub przygotujemy informacje w alternatywny sposób. Ten nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści według Twojego zgłoszenia, zaproponujemy Ci dostęp do nich w alternatywny sposób.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Prezesa Zarządu PFRON (hiperłącze do https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/jak-korzystac-z-prawa-do-dostepnosci/). Jeżeli nadal będziesz mieć uwagi do naszych działań związane z dostępnością cyfrową, możesz zgłosić je do Rzecznika Praw Obywatelskich.

 

Dostępność architektoniczna

Nasza siedziba znajduje się w budynku Biura Caritas Archidiecezji Częstochowskiej, ul. Ogrodowa 28, 42-202 Częstochowa

 1. Budynek zlokalizowany jest w głębi posesji, w jej południowo-zachodniej części, pod adresem: Ogrodowa 28 w Częstochowie, do której prowadzi brama wjazdowa od ul. Ogrodowej. Do budynku Caritas prowadzą 3 wejścia: A, B, C. Wejścia A i B znajdują się od frontu. Wejście C znajduje się od strony północnej i jest wejściem służbowym dla pracowników. Wejście oznakowane literą A jest wejściem głównym dla gości Caritas. Do wejść A i B prowadzą schody. Do wejść A i B  prowadzi również podjazd dla wózków o niskim kącie nachylenia. Podjazd rozpoczyna się od wejścia C, od strony północnej wzdłuż frontowej strony budynku i prowadzi, aż do wejść A i B.
 2. Budynek jest parterowy. Wewnątrz budynku nie ma żadnych schodów, ani progów. Po wejściu przez drzwi główne otwierane automatycznie, znajdują się kolejne drzwi zabezpieczone dzwonkiem, którym można przywołać pomoc. Przy drzwiach głównych znajduje się portiernia, w której w godzinach pracy od 8 do 15 dyżuruje pracownik.
 3. Dla osób na wózkach dostępne są: korytarz, wszystkie pomieszczenia biurowe znajdujące , w których świadczą usługi pracownicy, sala konferencyjna oraz toalety. Niedostępne dla osób poruszających się na wózkach są pomieszczenia: serwerowni oraz archiwów
 4. Toaleta dla osób z niepełnosprawnościami znajduje się na parterze, na wprost klatki schodowej.
 5. Przed budynkiem wyznaczono miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.
 6. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.
 7. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
 8. Z tłumacza polskiego języka migowego można skorzystać po wcześniejszym zgłoszeniu potrzeby do Karoliny Kozłowskiej, e-mailowo: dostepnosc@caritas.czest.pl Usługa jest dostępna w godzinach pracy Caritas. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.

 

Aplikacje mobilne

Nie prowadzimy aplikacji mobilnych.

 

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2020-03-30.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2024-03-28.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Servire Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

 

Informacje dodatkowe

Wszystkie informacje, które publikujemy w mediach społecznościowych, są dostępne cyfrowo i nie umieszczamy ich ponownie na tej stronie internetowej.

Dokonano przeglądu i aktualizacji deklaracji w dniu 2024-03-29.