Codzienna aktywizacja Senioralnych Grup Samopomocowych

Codzienność seniorów, którzy zgromadzili się w ramach tegorocznej edycji programu Senior dla Seniora nie jest monotonna! Każdego dnia, przy okazji wspólnego posiłku, Seniorzy aktywnie spędzają czas ćwicząc swoje ciała, umysły, ale i społeczne postawy. Grupy samopomocowe nie tylko organizują wspólne spacery, wyjścia na siłownie zewnętrzne, proste ćwiczenia w salach spotkań, grają w szachy, gry planszowe, prowadzą rozmowy, ale i włączają się w życie lokalnych społeczności. Uczestnicy spotkań są współtwórcami inicjatywy samopomocowej „Senior dla Seniora” – każda z powstałych 8 grup samopomocowych objęła swoim wolontaryjnym wsparciem seniorów, którzy mają trudności w opuszczeniu własnych domów. Rozwój wolontariatu seniorów na rzecz innych seniorów jest korzystny dla obu stron. Seniorzy, którzy są sprawniejsi fizycznie, dysponują wolnym czasem i siłami witalnymi zaczęli angażować się i wykorzystywać swoje możliwości na rzecz lokalnych społeczności. Poczucie odpowiedzialności za powierzone im zadania powoduje, że każdego dnia mają motywację do wyjścia z domu, a sam fakt wspólnych działań tworzy przestrzeń dla integracji wewnątrzpokoleniowej. Zaś seniorzy objęci działaniami wolontriackimi, przez codzienne odwiedziny seniorów –wolontariuszy, nawiązali stałą więź ze swoją grupą rówieśniczą, a poprzez te relacje przestają być osamotnieni i stymulowani są do codziennych prostych aktywności. Samopomoc okazuje się być nie tylko niesieniem pomocy i zapobieganiem izolacji osób starszych, ale także dowodem na to, że wiek senioralny może mieć wielką wartość społeczną.

Dla uczestników senioralnych grup samopomocowych zorganizowane zostały także cykle zajęć muzycznych – nauka śpiewa chóralnego oraz zajęcia z emisji głosu na przykładzie pieśni ludowych, biesiadnych, patriotycznych, religijnych, zajęć usprawniających kondycję fizyczną oraz prelekcji tematycznych. Seniorzy wzięli między innymi udział w wykładach: „Jan Paweł II, kardynał Stefan Wyszyński – wolontariusze ponadczasowi – wzorce oddania w służbie drugiego człowieka”, czy „Zawiązywanie nowych oraz pogłębianie już istniejących relacji senior – senior oraz senior – junior, we wspólnotach sąsiedzkich, miejscowości, parafii.”

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”