Kolejne spotkanie aktywizacyjne Seniorów

Uczestnicy Senioralnych Grup Samopomocowych zameldowali się na kolejnym zjeździe w ramach programu „Senior dla Seniora”.

– Bardzo się cieszę, że mogę poznać kolejnych Seniorów, którzy tak jak i my udzielają się w swoich lokalnych społecznościach – oznajmiła Pani Zofia po przyjeździe.

– W naszym wieku trzeba mieć siły, żeby służyć wolontariacko innym – mówi pani Zenia – dlatego tak się cieszę, że się spotykamy tutaj. Zjazdy przywracają nam siły do działania.

– My dbamy na co dzień o tych, którzy są samotni, bo w swojej starości mają trudności w opuszczeniu swoich mieszkań, a przez te kilka dni, ktoś dba o nas! – wyraziła swoją wdzięczność Pani Ela, która również jest seniorką – wolontariuszką w grupie samopomocowej.

Seniorzy w ramach II zjazdu aktywizowali się fizycznie, artystycznie, społecznie i umysłowo. Wzięli udział w zajęciach sportowych z wykorzystaniem siłowni zewnętrznej, w warsztatach plastycznych Studia Tęczówka. Odbyli także terenowy rajd po Rezerwacie Sokole Góry i wzięli udział w wyjeździe i zwiedzaniu Sanktuarium św. Ojca Pio w Siedlcu, który sam zorganizowali. Nasi Seniorzy wybrali się wspólnie do księgarnio-kawiarni Niebo w Mieście, gdzie zamawiali samodzielnie słodkie przysmaki i słuchali pogadanki na temat literatury.

Po dwudniowym odpoczynku prosto z kawiarni udali się do swoich grup samopomocowych, aby z nowymi siłami dawać przykład, że Senior może być aktywny i może ten aktywizm pożytkować na rzecz innych.