Za nami I zjazd aktywizacyjny Seniorów!

Za nami I zjazd aktywizacyjny w ramach programu Senior dla Seniora. Uczestnicy senioralnych grup samopomocowych gościli w Olsztynie w dniach 23-25 czerwca. Ponieważ było to pierwsze spotkanie w szerokim gronie reprezentantów naszych grup samopomocowych nie zabrakło przestrzeni na omówienie celów i założeń projektów „Senior dla Seniora” oraz warsztaty z rozwijania form samopomocowych w środowisku senioralnym „Jak wykorzystać potencjał wieku emerytalnego? – aktywizacja przez samopomoc.”

Seniorzy aktywizowali się także uczestnicząc w aerobiku, porannych rozgrzewkach, w warsztatach rękodzielniczych Osikowej Doliny, zwiedzając Ruiny Jurajskiego Zamku w Olsztynie uczestnicząc w panelu dyskusyjnym „Jak aktywizować osoby, które mają trudności w poruszaniu się?”.

Nie zabrakło także na integrację społeczną i działania włączające naszych Seniorów w życie kulturalne. W Olsztynie zagościł pan Paweł ze swoim akordeonem, który uświetnił wieczór integracyjny i nakłonił naszych Seniorów do śpiewów i muzykowania.

Mamy nadzieję, że Seniorzy wrócą z naładowanymi akumulatorami i nowymi pomysłami do działania w swoich lokalnych społecznościach.