Ruszyła kolejna edycja projektu Senior dla Seniora!

Z radością informujemy, że nasza organizacja otrzymała dofinansowanie ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025” na realizację działań w ramach projektu „Senior dla Seniora”. To już trzecia edycja, którą będziemy realizować we współpracy z Ministerstwem Rodziny i Polityki Społecznej.

„Senior dla Seniora” to projekt zakładający rozwinięcie sieci senioralnych grup samopomocowych, w których osoby starsze tworzą wspólnoty wspierające siebie nawzajem oraz otaczają wsparciem wolontariackim niesamodzielnych seniorów w ich najbliższym sąsiedztwie. W tym roku w projekcie weźmie udział około 90 seniorów, którzy zgromadzą się w 8 senioralnych grupach samopomocowych. Dzięki dofinansowaniu z programu Aktywni + możliwa jest realizacja codziennych spotkań tych grup, poprzez które rozwijany jest wolontariat osób starszych w lokalnych społecznościach, a także organizacja zjazdów aktywizacyjnych, dzięki którym zwiększa się udział osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego.

Zapraszamy do obserwowania relacji z podejmowanych działań na naszej stronie internetowej.

Projekt dofinansowany ze środków programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025”