Promesa 2020

W 2020 r. z terenu woj. śląskiego wsparcie finansowe w ramach programu ASOS otrzymało 57 projektów na kwotę ponad 7 mln zł. 8 czerwca w Delegaturze w Częstochowie Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach przedstawiciele stowarzyszeń odebrali 10 promes – 8 z ziemi częstochowskiej i 2 ze Śląska. Symboliczne czeki wręczyli: sekretarz stanu w Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poseł Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi poseł Szymon Giżyński, posłowie – Lidia Burzyńska i Mariusz Trepka oraz gospodarz spotkania wicewojewoda śląski Robert Magdziarz. Trzeba zauważyć, że w tegorocznej edycji Programu ASOS w skali całego kraju rozdysponowano blisko 38 mln na ponad 300 projektów.

– Wsparcie aktywności osób starszych to jedno z ważnych działań z zakresu polityki senioralnej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Czynimy to poprzez Rządowy Program na Rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020, znany pod nazwą ASOS. Celem tego Programu, skierowanego do organizacji pozarządowych jest podnoszenie jakości życia seniorów poprzez umożliwienie im pozostawania jak najdłużej samodzielnymi, i aktywnymi. W działaniach resortu rodziny przywiązujemy dużą wagę do stworzenia osobom starszym warunków do czynnego, ciekawego i satysfakcjonującego życia po zakończeniu aktywności zawodowej, tak by nie czuły się one wykluczone. Wsparte projekty obejmują swoimi działaniami ponad 10 tys. osób starszych, w tym 3000 tys. osób z niepełnosprawnością w starszym wieku – mówił wiceminister Stanisław Szwed. Wiceminister Szymon Giżyński podkreślając aktywność posłów w oferowaniu pomocy stowarzyszeniom zajmującym się wspieraniem osób starszych, podniósł aspekt zwiększenia tej aktywności, aby skala pomocy w regionie częstochowskim była jeszcze szersza. – Rząd zrobił co do niego należy i rozdzielił pieniądze sprawiedliwie, ale wszyscy mamy przeświadczenie, że w naszym okręgu częstochowskim, które obejmuje obszar byłego województwa częstochowskiego, organizacji, tym samym osób i środowisk wspierających osoby starsze jest bardzo wiele. Jesteście najlepsi z najlepszych, ale tych najlepszych zasługujących na pomoc jest znacznie więcej. Będziemy się w tych najbliższych miesiącach bardzo starać, aby wesprzec rząd i Pana Ministra, aby w regionie częstochowskim pojawiło się jeszcze więcej zrealizowanych wniosków – mówił wiceminister Szymon Giżyński dziękując ministrowi Szwedowi za wymierną pomoc.

Promesy odebrały: Fundacja Czyn Katolicki – 178.210 zł, Fundacja Provita – 80.000 zł, Servire – 188.700 zł, Akcja Katolicka Archidiecezji Częstochowskiej – 120.000 zł, Caritas Archidiecezji Częstochowskiej – 80.000 zł, Stowarzyszenie Rencistów i Emerytów Koziegłowy – 40.000 tys., Fundacja Advoco z Wręczycy Wielkiej – 164.650 zł, Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire – 120.000 zł, Uniwersytet Trzeciego Wieku w Łazach – 150.00 zł i Akademia Wychowania Fizycznego i Medycznego na rzecz Rodziny i Seniorów – 173.890 zł. Mariola Mirowska prezes Stowarzyszenia Auxilio Venire, dziękując za wybranie wniosku Stowarzyszenia, podkreśliła rolę senatora Ryszarda Majera w budowaniu dobrego klimatu wokół problematyki życia i aktywności seniorów. – Senator Ryszard Majer z oddaniem i troską walczy o polepszenie bytu osób starszych, uczestniczy w różnych programach na rzecz seniorów, jednocześnie wiele z nich inicjuje – mówiła Mariola Mirowska.

Proponowane zajęcia dla seniorów to pełna gama zajęć sportowych jak: nordic walking, gimnastyka, basen, aquaerobik, pilates, samoobrona, joga, taj-chi oraz kulturalnych – rękodziełom, haft ręczny, szydełkowanie, zajęcia z malarstwa, florystyki, ale także śpiewanie, zajęcia teatralne i literackie. W województwie śląskim będą także realizowane działania promujące aktywność społeczną osób starszych, wolontariat, aktywność obywatelską a także inicjatywy, w ramach których świadczone będą na rzecz seniorów usługi asystenckie i opiekuńcze (m.in. pomoc w czynnościach domowych i osobistych, wspólne wyjścia do lekarza, po zakupy, udział w atrakcjach kulturalnych, wspólne spotkania i rozmowy, asysta opiekuna), usługi pielęgnacyjne i opiekuńcze, poradnictwo psychologiczne i społeczne.

źródło: Gazeta Częstochowska