III Zjazd Seniorów

10- 11 września były dniami, w trakcie których 50 seniorów z 5 grup samopomocowych na terenie Częstochowy spotkało się po raz trzeci w ramach programu „Senior dla Seniora”.

Ostatni z organizowanych zjazdów był dopełnieniem aktywności przygotowywanych dla naszych Seniorów w ramach całego projektu. W trakcie poprzednich zjazdów więcej uwagi poświęciliśmy na wzajemne poznanie uczestników programu, ich integrację oraz aktywności prozdrowotne i turystyczne. Trzeci zjazd był najłatwiejszy do organizacji, z racji tego, iż Seniorzy sami poddawali liczne propozycje wspólnie spędzanego czasu. Naszym założeniem było, aby w ofercie wszystkich trzech zjazdów znalazły się aktywności z różnych dziedzin życia. I tak, podczas naszego ostatniego wspólnego spotkania, Seniorzy wzięli udział w wystawie multimedialnej „Śladami Jezusa”, w trakcie której mogli w sposób interaktywny zwiedzić tereny Jerozolimy oraz poznać historię Grobu Pańskiego. Nie mogło również zabraknąć elementu kulturalnego – spektakl „Zaczarowany koń. Piosenki lat 50.” w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Częstochowie – oraz gastronomicznego – wspólne wyjście do kawiarni.

Seniorów, odwiedziła także reporterka Radia FIAT, która przygotowała relację ze zjazdu oraz ich codziennej działalności, nawiązując doskonały kontakt z Seniorami i ośmielając ich do wypowiedzi, które wyemitowane zostały na antenie Radia (Link do relacji: http://fiat.fm/info/czestochowscy-seniorzy-dla-innych-seniorow/).

Zakończenie zjazdu, chociaż ostatniego w ramach tegorocznego projektu, nie wywołało smutku wśród Seniorów. Codzienne spotkania w swoich grupą będą trwały do końca grudnia bieżącego roku, a i Seniorzy nie spoczęli na laurach w działaniach swoich grup. 24 września sami zorganizowali spotkanie połączone z grillem, dając dowód na to, że wspólny czas i wysiłek włożony w organizację projektu przynosi efekty w codziennym życiu naszych beneficjentów – zapobiega ich samotności i daje motywację do podejmowania wspólnych inicjatyw.